Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii z siedzibą w Warszawie (02-776) przy ul. Dereniowej 52/54.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować pod adresem: e-mail: odo@kbpn.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.kbpn.gov.pl